понедельник, 21 января 2013 г.

Імідж сучасної бібліотеки

Бібліотека – це «живий» багатогранний організм, який володіє безліччю можливостей і змінюється разом з суспільством в цілому та з кожним читачем зокрема. Щоб дихати – людині потрібен кисень, щоб функціонувати бібліотеці, як повітря, потрібні читачі. Цей постулат повинен стимулювати всю бібліотечну діяльність, усі бібліотечні процеси, які спрямовані на задоволення потреб реальних та потенційних користувачів бібліотеки.
Поява нового терміну «Імідж», що нині є дуже модним, не могла обійти й бібліотечну діяльність. Імідж – це загальне уявлення про бібліотеку і залежить воно від щоденної праці та формується впродовж багатьох років.
Сьогодні вже не стоїть питання «Чи потрібен імідж бібліотеці?». Бібліотека виробляє свій індивідуальний образ, в основі якого лежать такі цінності як інформація, культура, мистецтво, освіта тощо. Найбільш актуальним для бібліотек стає завдання – створити позитивний імідж та зламати стереотипи зневажливого ставлення до бібліотечної професії як рутинної та неперспективної. Цьому сприяє багато аспектів, але зупинимось на основних. Сучасне становище бібліотек в інформаційному середовищі примушує їх активізувати свої зусилля для того, щоб довести свою значимість, необхідність, постійно підвищувати свій престиж. Престиж та імідж бібліотеки, в першу чергу, залежить від рівня та комфортності бібліотечно-інформаційного обслуговування.

Під поняттям «комфортність» мається на увазі: максимум зручностей, технічна оснащеність, освітлення, художнє оформлення інтер`єру, розклад роботи, високий рівень бібліотечно-інформаційних послуг, атмосфера доброзичливості тощо. Всі ці «дрібниці» і створюють позитивний образ бібліотеки. Це – невід`ємні складові культури обслуговування, істотним компонентом якої є культура спілкування бібліотечного працівника з читачем.
Одним з найголовніших факторів бібліотечного обслуговування є повнота, своєчасність і безвідмовність в задоволенні потреб користувачів. Про якість роботи бібліотеки свідчить і різноманітність послуг, що пропонуються бібліотекою.
Мати позитивний імідж означає – бути першим, бути найкращим, бути не таким, як інші.
Сьогодні відбувається трансформація бібліотек в культурно-інформаційні центри, де в практику роботи впроваджуються різні напрямки реклами та «Public Relations». Умовно їх можна поділити на три етапи. Перший етап - розробка іміджу бібліотеки (інформаційні стенди, бейджи, створення фірмового стилю тощо). Другий етап - проведення рекламних кампаній та реклама окремих видів послуг або напрямків роботи. Серед них найактивніше використовуються джерела масової інформації. Третій етап – «Public Relations» бібліотеки (зв'язки з громадськістю, лобіювання тощо).
Основним засобом створення та підтримання іміджу є фірмовий стиль, який складається з декількох компонентів, серед яких основне місце належить фірмовому знаку або емблемі бібліотеки, логотипу, слогану, який повинен бути коротким, динамічним та легко запам'ятовуватись.
Ще одним компонентом успішного образу є оформлення бібліотеки – її вивіски, оголошення, роздільники у фонді тощо. Сюди ж відносяться і виставки, які здатні привернути увагу користувачів до колекцій і матеріалів та активізувати використання бібліотечного фонду.
Реклама в бібліотеці залежить від багатьох факторів: ініціативності, винахідливості, творчого підходу людей, які тут працюють. В деяких бібліотеках створюють "скриньку рекламних ідей".
На відвідувачів бібліотеки справляє велике враження різноманітність і оригінальність форм роботи: виставки, акції, лекції, презентації, музичні вечори тощо. Бібліотека не досягне бажаного іміджу надійної, солідної, професійної установи, якщо не зуміє створити свій фірмовий стиль, що прикрашатиме друковану та сувенірну продукцію, що створена в бібліотеці.
Фірмовий знак бібліотеки (логотип, екслібрис) доцільно розмістити на візитівках, листівках, конвертах, буклетах, проспектах тощо. Добре, якщо фірмовий знак прикрашатиме читацький квиток, формуляр, роздільник фонду у відкритому доступі, закладки для книг, тощо.
Дуже важливе значення відіграє проспект бібліотеки, який, зазвичай, оформлюється у вигляді буклету, путівника, листівки.
Ще одна важлива складова іміджу бібліотеки – це її Веб-сайт або блоґ. В останні роки розширилась локальна комп`ютерна мережа бібліотек, бібліотекарі оволоділи комп`ютерами, почалось впровадження системи автоматизації бібліотечних процесів, розпочалася робота над формуванням електронного каталогу, створюються веб-сторінки в Інтернеті. Все це в комплексі сприяє позитивному уявленню про бібліотеку. Взагалі комп`ютеризація бібліотеки є тим ключем, що відкриває багато дверей – до покращення матеріально-технічної бази та до оптимізації інформаційно-бібліографічної та видавничої роботи.
Іміджу бібліотеки додасть привабливості і реклама її послуг, як в бібліотеці (стенди, оголошення, інформаційні листи, сайт бібліотеки тощо), так і в засобах масової інформації (радіо, телебачення, преса). Для реклами необхідно вибрати яскраві сторінки діяльності бібліотеки, які розкриють її багатогранну діяльності, її загальний образ, який не стоїть на місці, а постійно змінюється. Реклама книги тісно пов`язана з формуванням позитивного іміджу (образу) бібліотеки та бібліотечної професії. Мистецтво рекламувати свій вагомий інформаційний потенціал та різноманітність послуг сприяє формуванню нового іміджу бібліотеки.
Спробувати зробити собі ім`я, відмінне від інших, вирізнитися, запам`ятатися, привернути увагу – ось основні напрямки, за якими слід йти до успіху. Імідж кожної бібліотеки створюється її кадрами, головними якостями яких повинні бути не тільки професіоналізм та інтелект, але і креативність, красномовство, працездатність, винахідливість, невпинний пошук нових ідей тощо. Адже імідж бібліотекаря – це вміння імпонувати читачеві, повноцінно та якісно задовольняти його запити.
З ким би не порівнювали бібліотечних працівників, представники нашої професії завжди вважалися людьми високодуховними, освіченими, розумними.
Отже, піднімати авторитет бібліотеки мають її співробітники. Це можливо, якщо ці люди будуть яскравими, розумними, амбіційними. Від їх життєвої та професійної позиції напряму залежить успіх та престиж бібліотеки.

Комментариев нет:

Отправить комментарий