вторник, 16 июля 2013 г.

Декларація про державний суверенітет України.

Декларація про державний суверенітет України - державний акт Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки, прийнятий 16 липня 1990 року. У цей же період подібні акти приймалися в інших республіках СРСР. Цей процес в історії отримав назву «парад суверенітетів».
Декларація про державний суверенітет України проголосила державний суверенітет як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади в Україні в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. У ній визначено фундаментальні принципи самовизначення українського народу, народовладдя, здійснення державної влади, встановлення українського громадянства, економічної самостійності. У прикінцевій частині Декларації говорилося, що вона є основою для нової Конституції, законів України і визначає позиції республіки під час укладання міжнародних угод.
В Декларації було визначено найбільш принципові позиції, які орієнтували народ на створення самостійної, правової держави, на розвиток демократії, всебічне забезпечення прав і свобод людини. Вона стала тією цінністю, яка об'єднала суспільство у непростий час визначення свого майбутнього в серпневі дні 1991 року.
Декларацією проголошено народовладдя, принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і судову, територіальну цілісність України в межах наявних кордонів, економічну самостійність, виключне право народу на володіння, користування і розпорядження національним багатством України, захист усіх форм власності в державі, гарантії екологічної безпеки і культурного розвитку. Ці базові положення лягли в основу законодавчих актів державного значення - Конституції, законів України.
Україна урочисто проголосила про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.
Важливе значення мала Декларація й для розвитку зовнішніх відносин України. В розділі, присвяченому її ролі в міжнародних відносинах, було закладено основоположні принципи й пріоритети української зовнішньої політики. Декларація стала провісником Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, підтвердженого Всеукраїнським референдумом 1 грудня цього ж року, першим кроком відродження державності на основі ідеї соборності українського народу та всіх українських земель. До відзначення 23-річниці від прийняття Декларації про державний суверенітет України в бібліотеках функціонують книжкові виставки та перегляди літератури: «Є держава наша – Україна і її невтрачений народ»-Ф3, «Декларація про державний суверенітет України та її значення» - ЦМБ, Ф2, «Україна моя-я для тебе на світі живу» - Ф6, «Україна - є!Україна - буде!» - Ф1, «Ми діти твої,Україно!» - ЦМДБ

Комментариев нет:

Отправить комментарий